La serp de tres caps.


Això era una vegada... en un poble, que vivia molt atemorit perquè cada nit, quan tocaven les dotze, eixia una serp de tres caps,
agafava la donzella més jove i se la menjava.

Una d'aquelles nits, va aparéixer un jove foraster, aquest va fer nit en una fonda, tenia tres gossos que els deien: Tronxaferro,
Plater i Cadena.


Lucía Val


L'hostaler li preguntà que per què anomenava el gossos amb aquells noms; el jove li va contar la història següent:

- Anant per aquests camins de Déu, vaig sentir udolar una gossa, eren uns udols molt estranys, feien esborronar el més valent;
era una nit molt clara i la lluna semblava un formatge de redona i blanca que estava, aquesta va guiar els meus passos i vaig
arribar a un lloc arrecetat on hi havia una cadellada, vaig apartar els matolls i vaig descobrir tres cadells al voltant de sa mare
morta, els vaig enrotllar amb la manta i allí mateix em vaig deturar per fer nit i pegar una becadeta ; cap a la una de la matinada,
un soroll em va despertar i vaig veure un gosset més lluent que una espasa, el seu pelatge era platejat pels raigs de la lluna,
el vaig anomenar Plater ; l'altre, que amb una mossegada deixava els queixals marcats en el ferro, el vaig cridar Tronxaferro ; el tercer,
encara no li havia llançat un pal ja me l' havia dut a les meues mans, com corria com un llamp li vaig possar el nom de Cadena.

L' hostaler no comprenia el nom de Cadena i el jove va afegir :

-La Cadena serveix per a lligar la persona o l'animal i deixar-los quiets, immòbils, però aquest animal no pot estar quiet, ha de ser
lliure, córrer, fer cabrioles, saltar.

Amb aquesta explicació, l' hostaler va assentir amb el cap en senyal d' haver comprés.

Quan acabà de contar aquest relat, es va sentir molta remor pel poble i el jove preguntà :

-Què passa?

Algú li contestà :

- Aquesta nit, a les dotze, a la serp de tres caps li toca menjar-se la princesa, i el rei ha promés que aquell que mate la serp es
casarà amb la seua filla.

El jove callà, va agafar els gossos i se'n va anar a l' encontre de la serp.

Quan estava a punt d' entrar la serp en el poble, el jove digué :

-Tronxaferro, Plater, Cadena, ataqueula !

Aleshores Plater es col·locà de manera que la llum de la lluna reflectia en el seu pelatge, els rajos encegaven els ulls de la serp ;
en aquell instant entrà en joc Cadena, que comença a marejar-la ficant-se per entremig d' ella i lladrant per cridar la seua atenció.

Tantes voltes i revoltes va fer la serp que es féu un embolic d'on no es podia desfer, semblava un rast de botifarres i ... quan
restà quasi immobilitzada, Tronxaferro se li va tirar al damunt com una fera, amb les seues mossegades va degollar d' un en un els
tres caps de la serp.

El jove, com a trofeu, va tallar una llengua del rèptil i se n' anà cap a un llogaret prop del riu perquè els gossos descansaren.

Però un altre jove que va veure la serp morta se' n va voler aprofitar, va tallar els tres caps i es presentà davant el rei dient que era
el més valent de tots i que volia casar-se amb la princesa perquè havia mort la serp.

El rei va donar la notícia, que va arribar a tots els racons del seu reialme, i va manar als criats que feren els preparatius de la festa
de noces entre aquest i la seua filla, i quan ja estava tot a punt, s' hi presentà el jove dels tres gossos al·legant que ell havia mort a la serp
i que en duia la prova. Aleshores el rei preguntà qui era aquell que tenia l'atreviment d' interrompre la jornada festiva destinada a lloar el
qui els havia lliurat del temible animal i beneir la unió de la princesa amb el llibertador.

El jove, amb un to que deixà el rei perplex, va dir :

-Obriu les boques de la serp i veureu com li falta una llengua que és la que tinc açí -i la mostrà a tots els presents.

En aquell moment, el rei manà que obriren les boques i es comprovà que el jove dels tres gossos tenia raó, el monarca com a tal el
va complimentar com al vertader llibertador i manà que agafaren el jove envejós i que el desterraren ben lluny del seu regne.

La festa va continuar i a la fi, el jove dels tres gossos es va casar amb la princesa i quan es morí el rei, aquests dos prínceps regnaren
durant molts anys amb pau i felicitat.