Contes_de_la_selva-B.jpgPresentació


El projecte que vam progamar per a la tercera avaluació en 3r ESO (curs 2006-07) consistia que cada alumne buscara dos contes de la tradició popular o bé literaris, d'arreu del món. No s'inclourien els coneguts dels germans Grimm, de Charles Perrault o els d'Andersen. La recerca la realitzarien entre els familiars, consultant els seus llibres de casa o buscant en la xarxa. Les narracions no havien de ser gaire extenses. Podien ser adaptades per ells i sempre transcrites en valencià, sota la supervisió prèvia del professor que donaria el vist i plau a la tria i a la revisió del text. Més tard es col·locaria cada història en aquest wiki, acompanyada, finalment, per una gravació en MP3 on cada alumne l'hauria contada i gravada sense llegir. Cada conte havia de contenir alguna ensenyança o moralitat que l'alumnat havia d'indicar al final, a més d'afegir la procedència original del relat.

Hi ha dues finalitats en aquest projecte: la primera la formen l'exercici de selecció, revisió i transcripció d'un text amb la consegüent anàlisi del contingut i la publicació en aquest mitjà. La segona finalitat és la de l'aprenentatge memorístic i l'exercici oral de narració davant els companys de classe, amb la gravació en MP3 i possible publicació en el wiki. Amb aquest exercici posem en joc el desplegament de diverses habilitats (socials, culturals, lingüístiques...) que faciliten l'adquisició d'un llenguatge més ric i precís alhora que literari.

Aquest va ser el treball complementari de l'estudi de tres unitats del llibre de text que abordaven el conte, la novel·la i els personatges, i per tant, l'estructura, els elements, les veus del discurs, etc., de qualsevol text narratiu. Durant el present curs escolar (07-08) no abordem aquesta tipologia textual, però sí que reprenem la pràctica de la narració com a activitat de llengua. Narrar i escoltar-se per a desplegar les destreses orals i lèxiques que convé a l'alumnat de 3r. Amb aquest fi ampliem enguany aquest wiki.

Consulteu aquestes pàgines web de contes d'on podreu triar els vostres favorits:


Contes d'arreu del món
Contes interculturals i d'arreu del món
Contes replegats per professores del CEIP Garcia Fossas d'Igualada
Contes per a educar en la diferència, d'Escola Oberta
El món dels contes
Racó de contes
Món dels contes: Nadal, altres països, gegants i follets, animals, populars.
Contes i Llegendes de la Terra dels Hogol
En Pere i altres contes (de Claudi Planas i Font)

Alguns blocs informen sobre els contes que es publiquen, sobre actuacions de contacontes, etc. Consulteu-los:


Contacontes del Café del Duende
Un Torrent de contes
Contes Solidaris (blog de l'Associació amb el mateix nom)
Los cuentos de la Luna

Webs de contes gravats amb video


Contes i cuentos al Harlem Jazz Club.


i molts més contes que podeu trobar en la xarxa. Recordeu que deveu tenir a casa llibres d'històries i contes populars, de rondalles valencianes, etc. Utilitzeu aquest material també per a seleccionar els vostres dos contes preferits. No és necessari que siguen de la tradició popular. S'accepten també contes de procedència literària que tenen alguna mena de moralitat o ensenyança, així com històries amb finalitats terapèutiques de psicòlegs com ara Jorge Bucay o Jacques Salomé, per exemple. Fins i tot podeu fer alguna traducció de contes procedents d'altres llengües que us hagen agradat molt per alguna causa.

Toni de la Torre
IES Joanot Martorell de València.
Correu on enviar les vostres col·laboracions: delatorre.antoni@gmail.com